Δικαιολογητικά για τις άδειες θρησκευτικού γάμου

  • Πιστοποιητικό γέννησης
    (εκδίδεται από τα Κ.Ε.Π ή το Δήμο όπου ανήκετε). Χρειάζεται αστυνομική ταυτότητα.
  • Πιστοποιητικό αγαμίας (εκδίδεται από την ενορία όπου ανήκει ο καθένας χωριστά)
    Απαιτούμενα δικαιολογητικα:

* πιστοποιητικό γέννησης
* αστυνομική ταυτότητα
* δύο μάρτυρες (όχι συγγενείς 1ου – 2ου βαθμού) με τις αστυνομικές ταυτότητες τους
* δήλωση του νόμου 105 από τους μάρτυρες ότι είστε άγαμοι και δεν είστε συγγενείς μεταξύ σας
* εάν έχετε κάνει μεταξύ σας πολιτικό γάμο πριν χρειάζεται ληξιαρχική πράξη του πολιτικού γάμου
* εάν έχετε κάνει άλλο γάμο πριν και έληξε χρειάζεται διαζευκτήριο από το γραφείο διαζυγίων της αρχιεπισκοπής η πιστοποιητικό χηρείας για θάνατο.

  • Θα πρέπει να δημοσιεύσετε την αναγγελία του γάμου σας σε ημερήσια εφημερίδα της πόλης σας.
  • Παράβολο χαρτοσήμου (από δημόσιο ταμείο ή εφορία).
  • Πηγαίνετε στην εκκλησία, όπου θα τελεστεί ο γάμος σας, με τα παρακάτω δικαιολογητικά για τις άδειες γάμου:

* πιστοποιητικά αγαμίας και των δύο
* το φύλλο της εφημερίδας όπου δημοσιεύσατε την αναγγελία του γάμου σας
* το παράβολο
* αστυνομικές ταυτότητες

Εκεί θα σας ετοιμάσει ο εφημέριος – υπεύθυνος ιερέας τα χαρτιά για την άδεια γάμου και θα υπογράψετε την αμετάκλητη δήλωση για το επώνυμο των παιδιών.

  • Τέλος, με όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πάτε στην Αρχιεπισκοπή της ενορίας που θα γίνει ο γάμος και θα τα καταθέσετε για να επικυρωθεί η άδεια γάμου.

 

Οργανώστε το γάμος σας με τα εργαλεία της Google


 

Βρείτε εδώ πως μπορείτε να απλοποιείστε τον προγραμματισμό του γάμου σας.

Visit Us On FacebookVisit Us On Pinterest